Thông báo về chương trình cho sinh viên vay vốn để đóng học phí – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về chương trình cho sinh viên vay vốn để đóng học phí

THÔNG BÁO

Về chương trình cho sinh viên vay vốn để đóng học phí

của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy (BIDV)

chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn của Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo về chương trình cho sinh viên vay vốn để đóng học phí của Ngân hàng BIDV và chính sách hỗ trợ lãi suất của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN như sau:

1.Chương trình cho sinh viên vay vốn để đóng học phí của Ngân hàng BIDV

  • Đối tượng và điều kiện vay vốn:

+ Sinh viên đang học tập tại Trường, có kết quả học tập và rèn luyện từ Khá trở lên.

+ Không áp dụng thanh toán cho sinh viên nộp học phí học lại môn.

+ Yêu cầu thu nhập bình quân của sinh viên/thân nhân của sinh viên đảm bảo khả năng trả nợ trong quá trình vay vốn (tối thiểu 05 triệu đồng/tháng bình quân trong 12 tháng).

+ Mua bảo hiểm vay vốn trong suốt thời gian vay tại BIDV(áp dụng mức 0,3%/số tiền vay nhưng tối đa không quá 250.000 VNĐ).

+ Cam kết sử dụng các sản phẩm dịch vụ bán lẻ của BIDV trong suốt thời gian vay vốn: thẻ, BBSMS, IBMS/Smartbanking.

  • Số tiền cho vay: Phù hợp với nguồn thu nhập và khả năng trả nợ của khách hàng, tối đa bằng 100% tiền học phí của toàn khóa học nhưng không vượt quá 70 triệu VNĐ/sinh viên.
  • Lãi suất cho vay: 7,1%/năm. BIDV sẽ thông báo cho sinh viên khi có thay đổi lãi suất.
  • Phí: miễn phí các loại phí tín dụng trong suốt thời gian vay vốn
  • Phương thức giải ngân:
    + Chuyển khoản vào tài khoản của Trường

+ Giải ngân một hoặc nhiều lần phù hợp với tiến độ thanh toán các chi phí trong quá trình học tập.

  • Kỳ hạn trả nợ:

+ Trả gốc: theo định kỳ tháng/quý/năm

+ Trả lãi: hàng tháng hoặc theo kỳ hạn cùng với kỳ hạn trả nợ gốc

  • Hồ sơ vay vốn:

+ Photo có công chứng: Giấy chứng minh nhân dân của sinh viên, bố/mẹ sinh viên, Hộ khẩu thường trú.

+ Giấy đề nghị vay vốn (mẫu BIDV cung cấp)

+ Trường hợp khoản vay có người đồng vay vốn: bổ sung bản sao tài liệu chứng minh quan hệ thân nhân của người vay với sinh viên (giấy khai sinh, hộ khẩu, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn hoặc giấy tờ khác chứng minh quan hệ nhân thân) và Tài liệu chứng minh khả năng tài chính theo quy định của sản phẩm.

2.Chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn của Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN

Nhà trường có chính sách hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn cho sinh viên thuộc đối tượng sau:

– Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

– Có kết quả học tập và rèn luyện đạt từ Khá trở lên.

– Tích cực tham gia các hoạt động của Nhà trường, Khoa, lớp.

Trên cơ sở hồ sơ vay vốn của sinh viên, Nhà trường sẽ xét duyệt và thông báo cho sinh viên về các trường hợp được hỗ trợ lãi suất.

3. Cách thức đăng kí

Sinh viên có nhu cầu vay vốn điền thông tin vào link sau: http://bit.ly/vayvonBIDV trong thời gian từ ngày 18/3/2021 đến hết ngày 20/3/2021.

Nhà trường sẽ tổng hợp danh sách sinh viên có nhu cầu vay vốn và phối hợp với ngân hàng BIDV hướng dẫn sinh viên làm hồ sơ vay vốn.

Đề nghị Trưởng các Khoa, Bộ môn đào tạo chính quy gửi thông báo này tới tất cả sinh viên./.