Thông báo về xét Tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển đại học chính quy năm 2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về xét Tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển đại học chính quy năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học chính quy

vào Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 và Quy chế tuyển sinh trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT); Hướng dẫn số 818/ĐHQGHN-ĐT ngày 31/3/2021 về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 ở Đại học Quốc gia Hà Nội; Quy định cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc trung học phổ thông chuyên và bậc đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN) thông báo về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 vào các ngành học của Trường như sau:  

Điều kiện tiên quyết: Yêu cầu bắt buộc cho tất cả các nhóm đối tượng dưới đây là Tốt nghiệp Trung học phổ thông, đạt hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học THPT.

1. Nhóm đối tượng 1: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

1.1 Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc;

1.2 Thí sinh là thành viên chính thức đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc các cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế;

1.3 Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Ngoại ngữ;

Thí sinh đạt giải Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Ngoại ngữ được ưu tiên xét tuyển vào trường.

1.4 Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn trong các tổ hợp xét tuyển vào Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN (trừ môn Ngoại ngữ) và điểm trung bình chung học tập 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) môn Ngoại ngữ đạt từ 7,0 trở lên;

Thí sinh đạt giải Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn trong các tổ hợp xét tuyển vào Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN (trừ môn Ngoại ngữ) và điểm trung bình chung học tập 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) môn Ngoại ngữ đạt từ 7,0 trở lên được ưu tiên xét tuyển vào trường.

1.5 Thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN, đáp ứng được yêu cầu quy định tại Điều 6 Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018.

Lưu ý:

 • Danh mục các môn trong các tổ hợp xét tuyển vào Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN xem tại Phụ lục 1 Thông báo này.
 • Danh mục các ngành đúng hoặc ngành gần với môn thi học sinh giỏi quốc gia được Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN xác định tại Phụ lục 2 Thông báo này.
 • Chỉ tiêu cho từng ngành được xét tuyển thẳng xem tại Phụ lục 6 Thông báo này.

2. Nhóm đối tượng 2: Xét tuyển thẳng theo Quy định của ĐHQGHN

2.1 Học sinh hệ chuyên của 2 trường trung học phổ thông (THPT) chuyên thuộc ĐHQGHN và học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong cả nước đáp ứng MỘT trong các tiêu chí sau:

 1. a) Là thành viên chính thức đội tuyển dự kỳ thi Olympic quốc tế hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật quốc tế;
 2. b) Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN môn Ngoại ngữ;
 3. c) Là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Ngoại ngữ hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;
 4. d) Có điểm trung bình chung học tập mỗi học kỳ trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên và điểm trung bình chung học tập của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển mỗi học kỳ trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên và có kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành.

2.2 Học sinh hệ không chuyên của các trường THPT thuộc ĐHQGHN đáp ứng MỘT trong các tiêu chí sau:

 1. a) Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;
 2. b) Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN môn Ngoại ngữ;
 3. c) Có điểm trung bình chung học tập mỗi học kỳ trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên và điểm trung bình chung học tập của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển mỗi học kỳ trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,5 trở lên và có kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành.

2.3 Học sinh các trường THPT trên toàn quốc đáp ứng MỘT trong các tiêu chí sau:

 1. a) Là thành viên tham gia cuộc thi tháng của chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức hàng năm và có điểm trung bình chung học tập 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên;
 2. b) Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương các môn trong các tổ hợp xét tuyển và điểm trung bình chung học tập mỗi học kỳ trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên.

Lưu ý:

 • Danh mục các môn trong các tổ hợp xét tuyển vào Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN xem tại Phụ lục 1 Thông báo này.
 • Danh sách các trường THPT chuyên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được tuyển thẳng vào Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN xem tại Phụ lục 5 Thông báo này.
 • Danh mục các ngành đào tạo thí sinh được xét tuyển thẳng xem tại Phụ lục 2 Thông báo này.
 • Chỉ tiêu cho từng ngành được xét tuyển thẳng xem tại Phụ lục 6 Thông báo này.
 • Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành/nhóm ngành theo quy định của Bộ GD&ĐT, ĐHQGHN và Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

3. Nhóm đối tượng 3: Xét tuyển thẳng các thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT, A-Level, ACT và các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế

3.1 Thí sinh có chứng chỉ quốc tế A-Level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge (Anh) theo điểm 3 môn thi trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc Ngữ văn theo các tổ hợp quy định của ngành đào tạo tương ứng đảm bảo mức điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60);

3.2 Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm từ 1100/1600 trở lên. Mã đăng ký của ĐHQGHN với Tổ chức thi SAT (The College Board) 7853-Vietnam National University-Hanoi (thí sinh phải khai báo mã đăng ký trên khi đăng ký thi SAT);

3.3 Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT (American College Testing) đạt điểm từ 22/36;

3.4 Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương (bảng quy đổi điểm trong Phụ lục 3) và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi THPT năm 2021;

3.5 Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác (quy định tại Phụ lục 4) và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi THPT năm 2021.

Lưu ý:

 • Các chứng chỉ phải còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm (tính từ ngày dự thi đến ngày đăng ký xét tuyển).
 • Chỉ tiêu cho từng ngành được xét tuyển thẳng xem tại Phụ lục 6 Thông báo này.

 4. Tổ chức xét tuyển thẳng

4.1 Nguyên tắc chung

 1. a) Xét tuyển vào ngành đúng trước, sau đó xét tuyển vào ngành gần; xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu dành cho từng nhóm đối tượng.
 2. b) Thí sinh được đăng ký xét tuyển tối đa 02 nguyện vọng, sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) căn cứ vào nhóm đối tượng và các tiêu chí phụ để xét các nguyện vọng của thí sinh. Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.
 3. c) Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định, hình thức xác nhận do HĐTS đơn vị quy định. Quá thời hạn quy định, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và HĐTS được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung.

4.2 Nguyên tắc ưu tiên và các tiêu chí phụ

 1. a) Ưu tiên theo nhóm đối tượng: HĐTS căn cứ vào nhóm đối tượng để xét tuyển vào tất cả các nguyện vọng của thí sinh. Nhóm đối tượng 1 là nhóm đối tượng ưu tiên cao nhất, lần lượt đến nhóm đối tượng 3.
 2. b) Ưu tiên theo các tiêu chí phụ:

– Thứ tự giải: Nhất Š Nhì Š Ba Š Khuyến khích;

– Điểm ghi trên chứng chỉ (nếu có) từ cao xuống thấp (áp dụng cho đối tượng sử dụng chứng chỉ để xét tuyển);

– Điểm trung bình chung học tập môn Ngoại ngữ trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12).

5. Đăng ký xét tuyển thẳng

5.1 Thí sinh phải nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng theo quy định của đơn vị trên cơ sở Hướng dẫn tuyển sinh hàng năm của Bộ GD&ĐT và ĐHQGHN;

Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển, hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 Thông báo này.

5.2 Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng vào Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 10/6/2021.

Hướng dẫn chi tiết về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng xem tại Phụ lục 7 Thông báo này.

5.3 Kết quả trúng tuyển thẳng được thông báo tới các Sở GD&ĐT, các trường THPT và thí sinh trước ngày 28/7/2021. Thông tin được đăng tải tại website của Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN: http://ulis.vnu.edu.vn

5.4 Khi đến xác nhận nhập học, thí sinh phải mang bản chính học bạ để kiểm tra, đối chiếu, bản gốc các minh chứng xác nhận thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển thẳng và bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2021 để xác nhận nhập học trong thời gian quy định.


TẢI PHỤ LỤC, PHIẾU ĐĂNG KÝ VÀ HƯỚNG DẪN TẠI ĐÂY

PHỤ LỤC