Thông báo tuyển cán bộ hợp đồng giảng viên tiếng Đức năm 2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo tuyển cán bộ hợp đồng giảng viên tiếng Đức năm 2017

Trường ĐHNN – ĐHQGHN thông báo tuyển cán bộ hợp đồng Giảng viên Tiếng Đức thuộc Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đức: 02 người