Thông báo Lịch học các buổi thực hành chuyên đề 2 khóa Nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ cho sinh viên các ngành Ngôn ngữ nước ngoài – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo Lịch học các buổi thực hành chuyên đề 2 khóa Nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ cho sinh viên các ngành Ngôn ngữ nước ngoài

Căn cứ lịch trình giảng dạy khóa Nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ cho sinh viên các ngành Ngôn ngữ nước ngoài (dành cho các sinh viên đã đăng ký học), Nhà trường thông báo lịch học các buổi thực hành chuyên đề 2 của khóa học.

Cụ thể như sau:

  1. Hình thức học: 04 buổi /chuyên đề 2, thực hành tương tác trên Zoom.

             Sinh viên các nhóm vào học theo Zoom ID quy định cho từng nhóm. Zoom ID sẽ được giảng viên thông báo cho sinh viên trước các buổi học.

– Sinh viên khóa QH2016.F1:

             + Zoom 14: gồm sinh viên các nhóm: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8

             + Zoom 15: gồm sinh viên các nhóm: A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16

             + Zoom 16: gồm sinh viên các nhóm: A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23

             + Zoom 17: gồm sinh viên các nhóm: A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30

– Sinh viên khóa QH2017.F1:

          + Zoom 14: gồm sinh viên các nhóm B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7

          + Zoom 15: gồm sinh viên các nhóm B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14

          + Zoom 16: gồm sinh viên các nhóm B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21

          + Zoom 17: gồm sinh viên các nhóm B22, B23, B24, B25, B26, B27

  1. Thời gian học:

– Sinh viên khóa QH2016.F1: gồm sinh viên các nhóm từ A1 đến A30

             Buổi 1: 18h30-20h00,     thứ Ba ngày 31/03/2020.

             Buổi 2: 18h30-20h00,     thứ Sáu ngày 03/04/2020

             Buổi 3: 18h30-20h00,     thứ Ba ngày 07/04/2020

             Buổi 4: 18h30-20h00,     thứ Sáu ngày 10/04/2020

– Sinh viên khóa QH2017.F1: gồm sinh viên các nhóm từ B1 đến B27

              Buổi 1: 20h10-21h40,     thứ Ba ngày 31/03/2020.

             Buổi 2: 20h10-21h40,     thứ Sáu ngày 03/04/2020

             Buổi 3: 20h10-21h40,     thứ Ba ngày 07/04/2020

             Buổi 4: 20h10-21h40,     thứ Sáu ngày 10/04/2020

  1. Các lưu ý:

– Tất cả sinh viên phải hoàn thành các Bài tập (cá nhân) và đăng lên nhóm đúng hạn trước khi tham gia các buổi thực hành tương tác trên Zoom (Các thông tin về nội dung và bài tập của từng nội dung trong mỗi học phần sẽ được cập nhật thường xuyên trên Office 365).

– Sinh viên không được phép vắng mặt quá 1 buổi thực hành – tương tác trên Zoom.

– Sinh viên vào đúng phòng Zoom của mình (sinh viên vào sai Zoom sẽ không được điểm danh).