THÔNG BÁO KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TỪ NGÀY 01.03.2021 ĐẾN NGÀY 07.03.202 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TỪ NGÀY 01.03.2021 ĐẾN NGÀY 07.03.202

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TỪ NGÀY 01.03.2021 ĐẾN NGÀY 07.03.202
– Sinh viên các hệ, học viên cao học, nghiên cứu sinh tiếp tục học TRỰC TUYẾN từ 01/3/2021 đến 07/3/2021;
– Các trường THCS Ngoại ngữ và THPT Chuyên Ngoại ngữ thực hiện theo lịch của Sở GDĐT Hà Nội.
Vì sự an toàn của cả hệ thống, thầy và trò ULIS cùng cố gắng thực hiện theo chỉ đạo chung.