Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài nằm trong top 20 các tạp chí khoa học Việt Nam có chỉ số ảnh hưởng cao nhất – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài nằm trong top 20 các tạp chí khoa học Việt Nam có chỉ số ảnh hưởng cao nhất

Một nhóm các nhà khoa học vừa công bố xếp hạng chỉ số ảnh hưởng của hơn 80 tạp chí khoa học Việt Nam, được tính thông qua số trích dẫn trong năm 2020 của bài báo xuất bản trong 5 năm (2015-2019).
 
Đây là kết quả do hệ thống Vietnam Citation Gateway của GS Nguyễn Hữu Đức, TS Võ Đình Hiếu và NCS Phan Hải ở ĐH Quốc gia Hà Nội công bố 2 năm một lần, vào dịp kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).
 
Tuy nhiên, đây cũng là lần đầu tiên nhóm đánh giá theo chỉ số chỉ số ảnh hưởng (Impact factor – IF) và chỉ số H-index theo thông lệ quốc tế. Chỉ số ảnh hưởng được tính thông qua số trích dẫn trong năm 2020 của bài báo xuất bản trong 5 năm (2015-2019).
Công bố xếp hạng chỉ số ảnh hưởng của hơn 80 tạp chí khoa học ở Việt Nam
 
Trong đó, đáng chú ý, Tạp chí VNU Journal of Science: Foreign Studies (Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài) của Trường Đại học Ngoại ngữ nằm ở vị trí số 17.
 
Xem công bố xếp hạng chỉ số ảnh hưởng của 83 tạp chí khoa học Việt Nam TẠI ĐÂY.
Trong số 83 tạp chí xem xét đưa vào hệ thống Vcgate và được đánh giá, có 72 tạp chí có đã chỉ số ảnh hưởng, 42 tạp chí có IF > 0.1; 12 tạp chí có IF > 0,5 và 6 tạp chí có IF > 1,0.

Các trích dẫn được thu thập từ nguồn Google Scholar, thường là cao hơn tổng số trích dẫn từ nguồn Web of Science và Scopus.

Ngoài ra, năm nay, Vcgate cũng công bố kết quả khảo sát chỉ số Hindex của các tạp chí. Chỉ số này đánh giá mức độ tích hợp giữa năng suất công bố (số công trình công bố) và chất lượng (số lần trích dẫn).

Tạp chí Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology của Viện Hàn Lâm và Khoa học Việt Nam có chỉ số cao nhất (Hindex = 53).

Theo GS Nguyễn Hữu Đức, hiện Việt Nam đang có trên 600 tạp chí khoa học. Chỉ tính riêng trong hệ thống tạp chí được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm đã có hơn 400 tạp chí, trong đó mới có 1 tạp chí được chỉ mục trong cơ sở dữ liệu SCIE và 6 tạp chí thuộc ESCI  của Web of Sciences; 8 tạp chí Scopus và 18 tạp chí được chỉ mục trong cơ sở dữ liệu của ACI.

Ông Đức cho rằng, đây là những con số hết sức khiêm tốn so với cả các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.