20202021.tuan47 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20202021.tuan47

Tại sao bạn nên chọn học tiếng Đức?

          Học tiếng Đức – ai nghe thấy cũng ngẩn cả người ra. “Tại sao không học tiếng Trung, tiếng Anh?” – họ hỏi. Cho đến mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định là tiếng Đức có thể được dạy