ý kiến phản hồi – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: ý kiến phản hồi

Khảo sát đánh giá của nhà tuyển dụng về chương trình đào tạo 2016

Bên cạnh giảng viên và sinh viên, nhà tuyển dụng là đối tượng khảo sát quan trọng trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Việc khảo sát ý kiến nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp được triển khai hai năm một lần

Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG VỀ CHẤT LƯỢNG SINH VIÊN RA TRƯỜNG 2015

Để tiếp nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội đối với, xin Quý Ông/Bà cho biết ý kiến ý kiến đánh giá về chất lượng nguồn nhân lực cơ quan là những sinh viên từng tốt nghiệp tại Trường chúng tôi. Mọi ý kiến của Quý Ông/Bà sẽ được sử dụng duy nhất vào mục đích nghiên cứu và được hoàn toàn giữ bí mật. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Ông/Bà!

PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI VỀ MÔN HỌC NĂM HỌC 2015

Thực hiện CV219/ĐBCL-ĐHQG ngày 29/11/2011 của ĐHQGHN về việc lấy ý kiến phản hồi về môn học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của người học, xin Anh/Chị cho biết ý kiến đánh giá về các môn học mà mình tham gia học trong năm học. Mọi ý kiến của Anh/Chị sẽ được sử dụng duy nhất vào mục đích nghiên cứu và được hoàn toàn giữ bí mật. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Anh/Chị!