Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG VỀ CHẤT LƯỢNG SINH VIÊN RA TRƯỜNG 2015 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội