tập huấn sinh viên – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: tập huấn sinh viên

Sinh viên ULIS tham dự các buổi hội thảo chuyên đề của đoàn chuyên gia kinh tế Hoa Kỳ

Nhằm tăng cường giao lưu hợp tác giữa nhà trường với các đối tác nước ngoài, tạo lập môi trường dạy học tốt, giao lưu kinh nghiệm quốc tế và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên; phối hợp với tổ chức REI (Hoa Kỳ) tại Việt Nam, Nhà trường tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề và thảo luận nhóm của các chuyên gia kinh tế Mỹ từ ngày 21 đến 23 tháng 03/2023.