khóa học ngắn hạn – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: khóa học ngắn hạn

Khai mạc khóa tập huấn “Khai thác nguồn học liệu mở của Mạng lưới tiếng Anh chuyên nghiệp trực tuyến (OPEN) trong giảng dạy tiếng Anh và bồi dưỡng phương pháp giảng dạy ngoại ngữ”

Ngày 19/2/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã tổ chức khai mạc khóa tập huấn “Khai thác nguồn học liệu mở của Mạng lưới tiếng Anh chuyên nghiệp trực tuyến (OPEN) trong giảng dạy tiếng Anh và bồi dưỡng phương pháp giảng dạy ngoại ngữ”.