Ireland – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Ireland

KHÓA HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUBLIN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU KẾT NỐI

Từ ngày 7/10/2019 đến ngày 17/10/2019, 12 giảng viên và cán bộ của Đại học Quốc gia Hà Nội trong đó có 6 giảng viên đến từ trường Đại học Ngoại ngữ đã có cơ hội tham gia khóa học Design your life và các hoạt động giao lưu kết nối tại trường Đại học Dublin Ailen trong khuôn khổ hợp tác của Dự án VIBE giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và trường Đại học Dublin.