Hội thảo – Trang 16 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Hội thảo

Hội thảo quốc tế “Diễn đàn các nhà lãnh đạo nữ của Chương trình sáng kiến hạ nguồn sông Mê Kông”: Sôi nổi và đầy hiệu quả

Từ 12-14/12/2016, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội kết hợp với Chương trình Sáng kiến Hạ nguồn sông Mê Kông (LMI) đã tổ chức Hội thảo quốc tế “Diễn đàn các nhà lãnh đạo nữ của Chương trình sáng

Thông báo về tổ chức hội thảo quốc tế “Diễn đàn các nhà lãnh đạo nữ của Chương trình sáng kiến hạ nguồn sông Mê Kông”

“Diễn đàn các nhà lãnh đạo nữ của Chương trình sáng kiến hạ nguồn sông Mê Kông” là một sự kiện quy mô được Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội và Chương trình Sáng kiến Hạ nguồn sông Mê

Thông báo số 1: hội thảo quốc gia 2017

Để đáp ứng yêu cầu về nghiên cứu, giảng dạy và học tập ngoại ngữ trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tổ chức Hội thảo Quốc gia 2017 với chủ đề “Nghiên cứu và giảng dạy