giới thiệu môn học – Trang 4 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: giới thiệu môn học

Tại sao nên học tiếng Lào tại ULIS?

Từ năm học 2019-2020, tiếng Lào được bắt đầu triển khai đào tạo tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội như là Ngoại ngữ 2. Được giảng dạy bởi hai nam giảng viên trẻ 9x (một người Lào và

[Video] Tại sao nên học tiếng Thái ở ULIS?

Cơ hội giành học bổng du học Thái, xem phim Thái không cần sub, đi du lịch Thái-Lào không cần phiên dịch… là một vài lý do bạn nên đăng ký học tiếng Thái như là Ngoại ngữ 2 tại Trường ĐH Ngoại ngữ –