đổi mới sáng tạo – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: đổi mới sáng tạo

Vinh quang đang chờ tại cuộc thi Đổi mới sáng tạo năm học 2022-2023 ULIS INNO MARATHON 2023

Vinh quang là kết quả ngọt ngào có được từ những ý tưởng được đưa vào thực tiễn và triển khai có hiệu quả. Điều đó đúng với mọi phương diện của đời sống và cũng là cái đích mà mọi hoạt động của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN nhắm tới, một trong số đó là Cuộc thi Đổi mới sáng tạo năm học 2022-2023 ULIS INNO MARATHON 2023.

[UNC 2023] Hội thảo quốc tế “Đổi mới sáng tạo tại các trường Đại học: Mô hình phát triển thực tiễn và hợp tác các bên liên quan”

Ngày 17/12/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Dự án SILKEN (Social Innovation Linkages for Knowledge Exchange Network) Vietnam tổ chức Hội thảo quốc tế “Đổi mới sáng tạo tại các trường Đại học: Mô hình phát triển thực tiễn và hợp tác các bên liên quan” trong khuôn khổ Hội thảo UNC2023. Hội thảo được tổ chức tại trụ sở của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và đã thu hút hơn 200 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến.

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Trường Đại học Ngoại ngữ tham gia Mạng lưới các Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Khởi nghiệp toàn quốc

Sáng ngày 15/11/2022, tại VinUni, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo – Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã tham gia Hội thảo phát triển các Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Khởi nghiệp tại các trường Đại học, Cao đẳng do Trung tâm Đổi