công tác nước ngoài – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: công tác nước ngoài

Công tác chuẩn bị cho Hội thảo quốc tế lần thứ 6 của Hiệp hội Khảo thí Ngôn ngữ Châu Á và Diễn đàn về Kiểm tra Đánh giá tiếng Anh khu vực Châu Á lần thứ 21 tại ULIS

Trong 5 ngày từ 18-22/10/2018, đoàn trường ĐHNN-ĐHQGHN do Phó Hiệu trưởng Lâm Quang Đông dẫn đầu đã tham dự Hội thảo quốc tế lần thứ 5 của Hiệp hội Khảo thí Ngôn ngữ Châu Á (AALA 2018) và Diễn đàn về Kiểm tra Đánh