20232024.tuan01 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20232024.tuan01

ULIS FIRE Journal Vol 9

Quý 2 năm 2023 đã đi qua với rất nhiều sự kiện ấn tượng trong hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp của học sinh, sinh viên nhà trường. Hãy cùng nhìn lại một Quý 2 ấn tượng qua ULIS