20222023.tuan20 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20222023.tuan20

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Trường Đại học Ngoại ngữ tham gia Mạng lưới các Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Khởi nghiệp toàn quốc

Sáng ngày 15/11/2022, tại VinUni, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo – Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã tham gia Hội thảo phát triển các Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Khởi nghiệp tại các trường Đại học, Cao đẳng do Trung tâm Đổi

Hội nghị “Sơ kết 3 năm triển khai Đề án Đổi mới hoạt động giảng dạy giai đoạn 2019-2025, Tổng kết công tác tuyển sinh và Triển khai các nhiệm vụ đào tạo, học sinh sinh viên năm học 2022-2023”

Ngày 15/11/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị “Sơ kết 3 năm triển khai Đề án Đổi mới hoạt động giảng dạy giai đoạn 2019-2025, Tổng kết công tác tuyển sinh và Triển khai các nhiệm vụ đào tạo, học