20222023.tuan13 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20222023.tuan13

Bản tin nội bộ Quý III/2022

ULIS Media trân trọng giới thiệu ấn phẩm Bản tin nội bộ của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội quý III năm 2022. Bản tin cung cấp những thông tin nổi bật của Nhà trường trong 3 tháng vừa

Đọc để có hy vọng

Ngày 27/9/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Đọc để có hy vọng”. Đây là hoạt động nằm trong chương trình tọa đàm thư viện định kỳ do Trung tâm CNTT-TT&HL