20212022.tuan51 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20212022.tuan51

Hội nghị Đổi mới – Sáng tạo sinh viên và hoạt động thực nghiệm thực địa khu sinh thái V-ECO dành cho sinh viên liên kết quốc tế

Trong 2 ngày 16 và 17 tháng 6 năm 2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị Đổi mới – Sáng tạo sinh viên và hoạt động thực nghiệm thực địa khu sinh thái V-ECO dánh cho sinh viên liên kết quốc tế (4 khóa: Qh.2018 – 2019 – 2020 – 2021).

Tổ chức tọa đàm “Quá trình hình thành và xử lý ngôn ngữ Tiếng Việt: cách tiếp cận thực nghiệm liên văn hóa”

Ngày 15/6/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Tọa đàm với chủ đề “ Quá trình hình thành và xử lý ngôn ngữ Tiếng Việt: cách tiếp cận thực nghiệm liên văn hóa”. Đây là một trong những hoạt động được xây dựng và nằm trong chương trình phát triển COP của COP Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam. 

Hội nghị giao ban công tác Quý II/2022

Ngày 15/06/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban công tác quý II/2022. Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn,