ULIS được chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA ngành Ngôn ngữ Nga – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

ULIS được chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA ngành Ngôn ngữ Nga

Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á đã gửi chứng nhận kết quả kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo Cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ Nga cho Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Theo đó, chương trình này đã chính thức được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng AUN-QA.
Tại Hội nghị giao ban công tác quý II/2022 của Nhà trường, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đã trao giấy chứng nhận kết quả kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo Cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ Nga của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội cho Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Nga.
Vì những thành tích suất xắc trong công tác báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Nga theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế AUN-QA, Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Nga cũng đã được nhận Giấy khen từ Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.
Trước đó, tháng 02/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ đã tiến hành kiểm định chất lượng CTĐT Ngôn ngữ Nga theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA của Mạng lưới các trường đại học hàng đầu của khu vực Đông Nam Á.

Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN – ASEAN University Network) được thành lập năm 1995 bởi các Bộ trưởng Giáo dục và các Hiệu trưởng của các Trường đại học hàng đầu khu vực Đông Nam Á với các mục đích: Thúc đẩy sự hợp tác và nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu giữa các trường đại học trong khu vực và là đầu mối phối hợp các hoạt động để thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và tìm kiếm các biện pháp cải tiến liên tục chất lượng của các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á.

Năm 2004, Tiêu chuẩn Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á – Đảm bảo chất lượng (ASEAN University Network – Quality Assurance – AUN-QA) được ban hành. Từ năm 2006 đến nay, bộ tiêu chuẩn AUN – QA được áp dụng với mục đích thúc đẩy công tác đảm bảo chất lượng, thúc đẩy cạnh tranh trong khu vực. Bộ tiêu chuẩn gồm 11 tiêu chuẩn, phủ rộng khắp các lĩnh vực liên quan của một CTĐT.

Tính đến nay, Trường Đại học Ngoại ngữ đã hoàn thành kiểm định 20 chương trình, trong đó có 7 CTĐT được đánh giá theo chuẩn AUN-QA là: Chương trình đào tạo cử nhân CLC ngành Sư phạm Tiếng Anh, Chương trình đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Chương trình đào tạo Thạc sỹ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh, Chương trình đào tạo cử nhân CLC Ngôn ngữ Anh, Chương trình đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Đức, Chương trình đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Ả Rập, Chương trình đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Nga.