20212022.tuan48 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20212022.tuan48

Hội thảo mở rộng về “Xây dựng ngành đào tạo Văn hóa và Truyền thông xuyên quốc gia tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN”

Ngày 20/5/2022, Hội thảo mở rộng “Xây dựng ngành đào tạo Văn hóa và Truyền thông xuyên quốc gia tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN” đã diễn ra tại Hội trường Sunwah.  Theo lộ trình, việc xây dựng CTĐT cử nhân Văn hóa và