20212022.tuan36 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20212022.tuan36

Ban hành Định dạng đề thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ từ bậc 2 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đối với tiếng Nga/Trung/Pháp/Đức/Nhật/Hàn/Ả Rập/Thái/Lào

Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đã ký Quyết định Ban hành Định dạng đề thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ từ bậc 2 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đối với tiếng Nga/Trung/Pháp/Đức/Nhật/Hàn/Ả Rập/Thái/Lào, gồm:

[UNC2022] Thông báo tổ chức hội thảo “Thúc đẩy mối quan hệ đồng hành giữa trường đại học và trường phổ thông”

THÔNG BÁO Tổ chức hội thảo “Thúc đẩy mối quan hệ đồng hành giữa trường đại học và trường phổ thông” “Promoting University-School Linkage: Together We Learn” Phối hợp cùng Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc