Ra mắt Sổ tay về chế độ, chính sách dành cho cán bộ ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Ra mắt Sổ tay về chế độ, chính sách dành cho cán bộ ULIS

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội vừa chính thức nghiệm thu và cho ra mắt cuốn Sổ tay cán bộ ULIS. Đây là cuốn sổ tay điện tử giúp các cán bộ dễ dàng tra cứu thông tin và truy cập các văn bản về chế độ, chính sách phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.

Cuốn sổ tay là sản phẩm nằm trong Đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công việc của Phòng Tổ chức Cán bộ và cũng là một trong những đề án đầu tiên hoàn thành trong số 32 đơn vị được giao thực hiện đề án.

Sổ tay được xây dựng với mục đích: Truyền tải thông tin về các quy trình, thủ tục, chế độ, chính sách tới CC, VC, NLĐ của Trường một cách nhanh gọn, dễ hiểu và giúp cán bộ ý thức được họ cần phải làm gì, phải thực hiện những thủ tục, quy định nào khi làm việc tại ULIS.

Download Sổ tay: http://bit.do/sotaycb2020

hoặc truy cập bằng cách quét mã QR dưới đây:

Gồm 71 trang, cuốn sổ tay bao gồm danh mục văn bản quy định về các quy trình thực hiện các thủ tục và các chế độ, chính sách liên quan tới người lao động theo trình tự từ lúc bắt đầu làm việc tại trường. Đặc biệt, sổ tay đã cụ thể hóa các quy trình, thủ tục thực hiện về các chế độ, chính sách liên quan tới người lao động bằng những hình ảnh sinh động, dễ hiểu, thân thiện với người sử dụng. 

Các hình ảnh tại buổi nghiệm thu ngày 21/12

Một số nội dung trong sổ tay

ULIS Media