Hướng dẫn nộp báo cáo cho hội thảo UNC2021 trên OCS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hướng dẫn nộp báo cáo cho hội thảo UNC2021 trên OCS

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng gửi đến các tác giả tham gia Hội thảo khoa học quốc gia 2021 “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” video và bài viết hướng dẫn cách nộp bài báo cáo cho hội thảo.

Video hướng dẫn

Bài viết hướng dẫn

Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn các tác giả. Những báo cáo sẽ được phản hồi trong thời gian sớm nhất.