Quyết định về việc công nhận Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyết định về việc công nhận Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022

Ngày 16/9/2020, BCH Công đoàn Trường và Ban Thanh tra nhân dân tổ chức Hội nghị lần thứ nhất. Tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Trung, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường, thành viên Ban Thanh tra nhân dân đã được tín nhiệm bầu giữ chức danh Trưởng ban. 

Cùng ngày BCH Công đoàn Trường đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-CĐĐHNN về việc công nhận Ban Thanh tra nhân dân Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN nhiệm kỳ 2020-2022 và Ban hành Hướng dẫn hoạt động thanh tra nhân dân trong giai đoạn 2020-2022.

QĐ công nhận Ban TTND

Hướng dẫn HĐ TTND