Kết quả tìm kiếm cho “Truyền thông xuyên quốc gia” – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Search Results for: Truyền thông xuyên quốc gia

Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Trang khóa QH2018 đợt 2 chuyên ngành Ngôn ngữ Anh

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Trang khóa QH2018 đợt 2 chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, cụ thể: Tên đề tài: The conceptual metaphor of the Vietnam War in American press

Hội nghị giao ban công tác Quý IV/2023

Ngày 13/12/2023, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban công tác quý IV/2023. Tham dự có Chủ tịch Hội đồng trường; Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư ĐTN, Trưởng