Trường Đại học Ngoại ngữ được triển khai tổ chức đào tạo trình độ đại học ngành Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Ngoại ngữ được triển khai tổ chức đào tạo trình độ đại học ngành Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia

Ngày 6/3/2023, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hoàng Hải đã ký Quyết định số 641/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành chương trình và giao nhiệm vụ đào tạo. Quyết định nêu rõ ĐHQGHN đã ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia (ngành đào tạo thí điểm) và giao cho Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức đào tạo theo đúng Quy chế đào tạo đại học.

Sau hai khóa đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ tiến hành tổng kết, triển khai kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, tổ chức khảo sát, đánh giá chương trình đào tạo, công tác tổ chức đào tạo, chất lượng đào tạo và báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội.

Năm 2023, Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến sẽ bắt đầu tuyển sinh ngành Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia với chỉ tiêu là 50 sinh viên.