Thẩm định cấp ĐHQGHN Chương trình đào tạo Văn hóa và Truyền thông xuyên quốc gia – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thẩm định cấp ĐHQGHN Chương trình đào tạo Văn hóa và Truyền thông xuyên quốc gia

Ngày 19/10/2022 đã diễn ra cuộc họp hội đồng thẩm định cấp ĐHQGHN Chương trình đào tạo Văn hóa và Truyền thông xuyên quốc gia tại Trường Đại học Ngoại ngữ.
 
Sau các phần trình bày của nhóm xây dựng đề án và ý kiến đóng góp của chuyên gia, hội đồng đã thống nhất thông qua ngành đào tạo này ở cấp ĐHQGHN với các gợi ý để nhóm chỉnh sửa và hoàn thiện thêm.
 
 
Chương trình đào tạo Văn hóa và Truyền thông xuyên quốc gia được xây dựng với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có năng lực ngoại ngữ thành thạo, có kiến thức sâu về ngôn ngữ, hiểu biết rộng về các nền văn hóa, văn học, đất nước và con người các nước nói tiếng Anh, các hiện tượng và xu hướng phát triển toàn cầu, xuyên quốc gia để vận dụng hiệu quả trong lĩnh vực văn hóa và truyền thông có tính quốc tế cao.
 
 
Một số hình ảnh khác: