Phiếu Góp ý Nâng cao chất lượng cán bộ phòng ban – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Phiếu Góp ý Nâng cao chất lượng cán bộ phòng ban

Để chất lượng công việc của Khối hành chính Trường ĐHNN-ĐHQGHN tiếp tục được cải thiện và nâng cao, Nhà trường kính mời Thầy/Cô, Anh/Chị hoàn thành phiếu đánh giá chất lượng phục vụ của các cán bộ hành chính trong Trường.

Loading…