Một số hoạt động tiêu biểu của công tác HS-SV trong 5 năm (2015-2020) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Một số hoạt động tiêu biểu của công tác HS-SV trong 5 năm (2015-2020)

1. GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG

Đảng ủy đã chỉ đạo và triển khai tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu và quán triệt tới toàn thể cán bộ, viên chức và người học về sứ mệnh, tầm nhìn trong lộ trình xây dựng một trường đại học hiện đại, chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ngoại ngữ, ngôn ngữ học, quốc tế học cũng như một số ngành khoa học xã hội, nhân văn liên ngành và cận chuyên ngành; xác định mục tiêu đóng góp vào sự phát triển của ngành giáo dục và đất nước.

2. HỌC BỔNG

  • HỌC BỔNG TRONG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Đây là học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên căn cứ vào ngân sách dành cho khen thưởng trong kỳ. Trong 5 năm qua, Nhà trường luôn cố gắng đem lại nhiều suất học bổng cho sinh viên để từ đó không những khích lệ tinh thần học tập thi đua mà còn hỗ trợ phần nào cho các bạn trong suốt quãng thời gian học tập tại trường.

  • HỌC BỔNG NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Nhà trường luôn chú trọng đến công tác học bổng ngoài ngân sách cho sinh viên. Trường chú trọng tìm kiếm các nguồn học bổng mới cho sinh viên: Học bổng của ngân hàng BIDV, Học bổng của cựu sinh viên, Học bổng Đồng hành Singapore… Công tác xét cấp học bổng đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch. Các loại học bổng được thông báo rộng rãi cho sinh viên thông qua các kênh thông tin: website, fanpage, email của lớp. Với
trị giá tiền mặt các loại học bổng lên tới trên 1 tỷ đồng, các học bổng này đã góp phần hỗ trợ, động viên sinh viên trong học tập và sinh hoạt.

3. TRIỂN KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA CHO SINH VIÊN

Từ ngày 01/09/2019 nhà trường đã thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với sinh viên, học sinh. Toàn bộ các thủ tục, quy trình, mẫu văn bản được đăng tải trên Website ulis.vnu.edu.vn , Công khai các thủ tục hành chính HSSV trên chuyên trang Một cửa HSSV địa chỉ: uliser.ulis.vnu.edu.vn hoặc 112.137.136.18.Số lượng thủ tục hành
chính HSSV qua bộ phận 1 cửa tính từ ngày 03.09.2019 đến ngày 31.12.2019 như sau:

4. ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI THỰC HÀNH, THỰC TẬP VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG BỔ TRỢ

 

Đề án đổi mới thực hành, thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường ĐHNN-ĐHQGHN, giai đoạn 2018-2020 (Tên rút gọn: Đề án học tập qua trải nghiệm – Tên tiếng Anh: The Learning by Doing Project/ LBD Project) được ký quyết định ban hành vào ngày 1/6/2018.

5. KẾT NỐI DOANH NGHIỆP,TẠO VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN

  • Ngày hội việc làm

Ngày hội việc làm tạo cầu nối giữa Nhà trường với các tổ chức tuyển dụng để cung
ứng nguồn nhân lực cho thị trường lao động, đồng thời Trường cũng thu nhận những ý
kiến đóng góp từ Nhà tuyển dụng để đổi mới chương trình và các hoạt động đào tạo. Phòng Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên được giao làm đầu mối tổ chức thành công 05 Ngày hội việc làm (ULIS Job Fair) với sự tham gia của 203 doanh nghiệp trong và ngoài nước, giới thiệu hàng ngàn cơ hội việc làm cho sinh viên.

  • Tổ chức nhiều hoạt động hướng nghiệp, phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên

Tổ chức tham quan thực tế tại doanh nghiệp để tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận, tham quan thực tế tại Doanh nghiệp sẽ giúp sinh viên hiểu rõ được việc doanh nghiệp làm việc như thế nào để bắt kịp và thích ứng, thay đổi định hướng học tập, tăng cơ hội hơn trong việc tìm việc làm.

  • Tổ chức cho sinh viên đi thực tập tại nước ngoài, đặc biệt là Nhật Bản

Đẩy mạnh hoạt động thực tập nước ngoài thường xuyên cho sinh viên mà nổi bật là các hoạt động thực tập tại Nhật Bản. Những hình thức thực tập tại doanh nghiệp này đều là thực tập có trả lương, nhà tuyển dụng ký hợp đồng lao động/ học việc với sinh viên; phát huy tính tự chủ, sáng tạo và giúp sinh viên làm quen với môi trường làm việc thực tế. Phản hồi từ phía các cơ sở thực tập cũng giúp cho Nhà trường đánh giá được chất lượng và nội dung đào tạo.

  • Triển khai website Ngân hàng việc làm

Ngày 9/1/2020, Nhà trường triển khai website Ngân hàng việc làm. Website được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối việc làm giữa sinh viên trường với nhà tuyển dụng. Từ đó, các bạn sinh viên sẽ dễ dàng tìm được công việc mong muốn và nhà tuyển dụng cũng có thể tiếp cận với các ứng viên tiềm năng.

5. TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO SINH VIÊN

Tổ chức thành công 03 khóa lan tỏa Công dân tích cực và doanh nghiệp xã hội do Nhà trường và Hội đồng Anh Việt Nam phối hợp tổ chức cho 120 sinh viên. Có 09 dự án được nhận vốn hạt giống cho việc triển khai dự án.