Kết quả thi Tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Kết quả thi Tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2021

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo Kết quả thi Tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2021.

Gồm các thông tin: Môn Cơ bản (quy đổi); Các điểm thành phần môn Cơ sở; Điểm Cơ sở (quy đổi); Ngoại ngữ 2; Điểm Ngoại ngữ 2.

  • Đối tượng ưu tiên được cộng 1 điểm vào môn Cơ bản và 10 điểm vào môn Ngoại ngữ 2.
  • Thí sinh có thể đăng ký phúc khảo từ ngày 04/5 đến 15/5/2021 tại VP Khoa Sau đại học (P102-A3). Mẫu đơn tải phía dưới. Lưu ý: Không nhận phúc khảo các môn thi trắc nghiệm.