Kết quả thi thử vào lớp 10 THPT Chuyên ngoại ngữ ngày 23/04/2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội