Hội nghị Hợp tác Phát triển Trường Đại học Ngoại ngữ 2016 – 2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hội nghị Hợp tác Phát triển Trường Đại học Ngoại ngữ 2016 – 2017

Ngày 26/04/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Hợp tác Phát triển 2016 – 2017.

Tham dự hội nghị có TS. Đỗ Tuấn Minh – Hiệu trưởng Nhà trường, PGS. TS. Ngô Minh Thủy – Phó Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Xuân Long – Phó Hiệu trưởng, GS. Nguyễn Hòa – Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT, PGS. TS. Nguyễn Lân Trung – Chủ tịch Hội đồng Tư vấn HTPT và lãnh đạo, cán bộ phụ trách hợp tác phát triển của các đơn vị.

2017-04-26_22-40-15

Trong thời gian qua, hoạt động hợp tác phát triển luôn được Nhà trường ưu tiên, coi là nhiệm vụ trọng tâm. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn cần phải được đẩy mạnh hơn nữa để được các đơn vị trong toàn trường quan tâm hơn, trở thành động lực tăng trưởng chính của trường trong thời gian tới. Do đó, Hội nghị Hợp tác Phát triển 2016 – 2017 đã diễn ra với nhiệm vụ tổng kết và đánh giá tình hình hợp tác phát triển năm học 2016-2017, thảo luận và bàn phương hướng về hoạt động hợp tác phát triển trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc hội nghị, TS. Đỗ Tuấn Minh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động hợp tác phát triển và trình bày báo cáo đề dẫn “Bàn về công tác hợp tác phát triển ở Trường ĐHNN-ĐHQGHN giai đoạn 2016-2020”. Qua đó, Hiệu trưởng khẳng định Nhà trường đã quan tâm đến công tác hợp tác phát triển trong thời gian qua, biển hiện trên cả 3 mặt về chỉ đạo, thể chế và triển khai. Vẫn còn đó những hạn chế khách quan, tuy nhiên hoạt động hợp tác phát triển vẫn phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhất trong các nhiệm vụ trong tâm của năm học 2016-2017 và cả giai đoạn 2016-2020. Do đó, Nhà trường cần phải tích cực và đề ra nhiều biện pháp như đẩy mạnh công tác tư tưởng và truyền thông; xác định hướng đi; xác định đối tác, định hướng kết hợp với đối tác; xác định cơ chế hợp tác phát triển…

2017-04-26_22-40-28

Tổng kết hoạt động hợp tác phát triển trong thời gian qua, TS. Đỗ Minh Hoàng – Trưởng phòng HTPT cho biết hiện trường có quan hệ hợp tác với 70 đơn vị trong nước và 85 đơn vị nước ngoài qua nhiều hình thức, giúp tăng cơ hội giao lưu cho sinh viên, giảng viên; thêm nguồn lực; tăng chỉ số hội nhập quốc tế; nâng cao vị thế của ULIS… Ông cũng đưa ra 3 đề xuất trong hoạt động hợp tác phát triển: Phát huy tính chủ động trong tìm kiếm đối tác và hình thức hợp tác; Xác định nhu cầu, đánh giá hiệu quả chuyên gia; Khuyến khích học sinh du học ngắn hạn, công nhận tín chỉ.

2017-04-26_22-40-44

Phần tham luận với sự đóng góp của các đại biểu là TS. Hoa Ngọc Sơn – Trưởng Khoa ĐT&BDNN (Sáng tạo và tự chủ), PGS. TS. Hà Lê Kim Anh – Trưởng phòng Đào tạo (Mở rộng hợp tác trong đào tạo đại học), TS. Trần Thị Hường – Trưởng khoa NN&VH Hàn Quốc (Hoạt động hợp tác phát triển của Khoa NN&VH Hàn Quốc – Những thành công ban đầu và định hướng tương lai), TS. Lê Tuyết Nga – Giảng viên Khoa NN&VH Đức (Hoạt động hợp tác phát triển của Khoa NN&VH Đức) đã thu hút được sự chú ý theo dõi của các đại biểu. Các nội dung tham luận đều được đánh giá tích cực, có giá trị tham khảo và thảo luận cao.

2017-04-26_22-40-59 2017-04-26_22-41-08 2017-04-26_22-41-20 2017-04-26_22-41-30

Báo cáo “Một vài suy nghĩ về chiến lược hợp tác phát triển tại Trường ĐHNN-ĐHQGHN” của PGS. TS. Nguyễn Lân Trung xác định các hướng đi trọng tâm trong chiến lược phát triển của Nhà trường là phát huy các nền tảng hợp tác hiện có, xây dựng các mối quan hệ hợp tác mới, xác định các khu vực chuyên môn ưu tiên hợp tác và đề xuất nhiều giải pháp về thiết chế, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, chính sách, khen thưởng… Đồng thời, báo cáo cũng đề ra kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện qua 5 bước cụ thể.

2017-04-26_22-41-40

Phần thảo luận sau đó đã diễn ra rất sôi nổi. Các đại biểu đã tích cực chia sẻ tình hình hợp tác phát triển của đơn vị, những khó khăn, thành tựu… Qua đó, hội nghị đã cùng thảo luận về hướng tìm kiếm đối tác, cách thức hợp tác, sự phối hợp giữa các đơn vị, cơ chế tài chính, công tác truyền thông, giám sát và khen thưởng… Nhiều góp ý có giá trị đã được đưa ra với mong muốn thúc đẩy hơn nữa hoạt động hợp tác của Nhà trường.

Tổng kết hội nghị, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh cảm ơn sự đóng góp của các đại biểu và đưa ra những kết luận chỉ đạo chung, trong đó nhấn mạnh về sự phối hợp giữa các đơn vị trong hoạt động hợp tác phát triển. (Kết luận cụ thể trong hội nghị sẽ được gửi đến các đại biểu tham dự).

ULIS Media