Hai dự án của sinh viên ULIS lọt vào Chung kết Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp – sáng tạo VNU năm 2021” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hai dự án của sinh viên ULIS lọt vào Chung kết Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp – sáng tạo VNU năm 2021”

Ngày 25/8/2021, Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn đã ký văn bản số 2489/QĐ-ĐHQGHN về việc phê duyệt danh sách các ý tưởng/đề án khởi nghiệp tham gia Chung kết Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp – sáng tạo VNU năm 2021”.

Theo đó, có 12 ý tưởng/ dự án trong danh sách ban hành kèm theo Quyết định này. Trong đó, ULISOUL và Ulead Language của sinh viên ULIS đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2457/QĐ-ĐHQGHN ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc phê duyệt danh sách các ý tưởng/đề án khởi nghiệp tham gia Chung kết Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp – sáng tạo VNU năm 2021”.

>>>>> Xem thông tin chi tiết văn bản tại Chung kết Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp – sáng tạo VNU năm 2021”đây.