Giới thiệu môn Kỹ năng học tập thành công bậc đại học – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Giới thiệu môn Kỹ năng học tập thành công bậc đại học

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu môn học “Kỹ năng học tập thành công bậc đại học”. Đây là một học phần rất cần thiết đối với các bạn sinh viên để có kiến thức học tập hiệu quả nhất trong thời đại học.

Đọc powerpoint giới thiệu chi tiết tại đây.

Các hình ảnh hoạt động của môn học: