Đội tuyển bóng đá cán bộ nam Trường giành ngôi Á quân giải bóng đá cán bộ VNU năm 2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đội tuyển bóng đá cán bộ nam Trường giành ngôi Á quân giải bóng đá cán bộ VNU năm 2023

Đội tuyển bóng đá cán bộ nam Trường ĐHNN – ĐHQGHN giành ngôi Á quân giải bóng đá cán bộ VNU năm 2023 chào mừng 30 năm ngày Chính phủ ban hành nghị định về ĐHQGHN.