Đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục khi lãnh đạo quyết tâm – Câu chuyện của Trường Đại học Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục khi lãnh đạo quyết tâm – Câu chuyện của Trường Đại học Ngoại ngữ

Các cơ sở giáo dục có vai trò hạt nhân trong quá trình thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia. Dù còn nhiều thách thức, nhiều trường đại học với sự quyết tâm của lãnh đạo, đã có những bước tiến rõ rệt trong việc thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên và giảng viên. Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN là một trong những ví dụ điển hình.

Trong hội thảo “Đổi mới sáng tạo và Vườn ươm Khoa học Công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học: Cơ hội và Thách thức” được tổ chức bởi UNESCO, Đại sứ quán Ý và BK Holdings vào chiều 29/09/2021, PGS.TS Hà Lê Kim Anh Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã chia sẻ bước phát triển rõ rệt về ĐMST của trường nhờ có quyết tâm của lãnh đạo nhà trường.

Trường Đại học Ngoại ngữ tiếp cận đổi mới sáng tạo (ĐMST) muộn hơn những trường lớn khác trong cả nước, ĐMST đối với giảng viên và sinh viên trong trường là một chủ đề xa lạ trong thời gian đầu. Sau khi nhà nước ban hành Đề án 1665, hoạt động NCKH sinh viên và hoạt động ĐMST bắt đầu mang lại những kết quả nhất định.

Năm 2015, lần đầu tiên hoạt động NCKH sinh viên được kết hợp và tổ chức cùng các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp. Chương trình Ngày hội Sinh viên Sáng tạo – Nghiên cứu – Khởi nghiệp hay còn gọi là FIRE DAY được tổ chức đã đạt nhiều kết quả tích cực. Số lượng sinh viên tham gia ngày hội luôn ở mức 2500-3500 mỗi năm.

Hoạt động ĐMST thực sự có những khởi sắc rõ rệt từ năm 2019 khi nhà trường phối hợp tổ chức chương trình cùng Đại học Ailen và Công dân tích cực cùng Hội Đồng Anh. Từ đó, trường đã tiếp thu giáo trình mới về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp để xây dựng giáo trình môn học Tư duy sáng tạo và Khởi nghiệp riêng cho SV trường.

Trường bắt đầu triển khai môn học chính thức Tư duy sáng tạo và Khởi nghiệp cho sinh viên chất lượng cao theo thông tư 23 của Bộ giáo dục và Đào tạo từ năm học 2019-2020. Sự ra đời của Hồ sơ thực tập hay các môn học “Kỹ năng học tập thành công ở bậc Đại học”, “Tư duy Sáng tạo Khởi nghiệp”, “Công nghệ Thông tin và Truyền thông” trong chương trình đào tạo đã thể hiện mục tiêu nâng cao năng lực sáng tạo và tính tự chủ, năng lực học tập suốt đời, khả năng thích nghi với sự thay đổi của hoàn cảnh và những thách thức của công việc cho người học.

Trường cũng tham gia thực hiện chủ trì các đề tài, dự án, nhiệm vụ cấp quốc gia, Bộ Giáo dục và đào tạo, Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 về xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên ngoại ngữ, biên soạn sách giáo khoa, hợp tác hỗ trợ các địa phương trong bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên.

Năm 2020, để tiếp tục thúc đẩy hoạt động ĐMST, nhà trường ban hành Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp của sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ giai đoạn 2020-2025 FIRE PROJECT. Năm 2021, trường vinh dự trở thành trường xã hội đầu tiên được thực hiện một đề tài trong Đề án 844 của Bộ KHCN.

Nhà trường nhận thấy còn gặp nhiều thử thách ví dụ như sản phẩm của sinh viên mang giá trị tinh thần nhiều hơn là giá trị thương mại; kết nối Nhà trường – Doanh nghiệp chưa có sự đồng bộ và hệ thống. Tuy nhiên, PGS.TS. Hà Lê Kim Anh khẳng định – cơ hội nhiều hơn thách thức bởi vì sự quyết tâm của lãnh đạo nhà trường sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các giảng viên cán bộ nguồn tâm huyết cùng các sinh viên thúc đẩy hoạt động nghiên cứu đổi mới sáng tạo.

Thúc đẩy vai trò tiên quyết của lãnh đạo trong cơ sở giáo dục trong việc ưu tiên hoạt động đổi mới sáng tạo và KHCN là một trong những mục tiêu của chuỗi Hội thảo “Đổi mới sáng tạo và Vườn ươm Khoa học Công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học: Cơ hội và thách thức” tổ chức bởi UNESCO, Đại sứ quán Ý và BK Holdings.

Sau ba buổi chiều 28-30/09, hội thảo đã cập nhật các chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo và ươm tạo khoa học công nghệ tại các cơ sở giáo dục đại học, cũng như chia sẻ các kinh nghiệm quốc tế trong phát triển, huy động nguồn lực, vận hành và quản lý hiệu quả các vườn ươm Khoa học công nghệ, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp hướng tới chuyển đổi số trong bối cảnh phục hồi hậu COVID-19 tại Việt Nam.

BK Holdings