Đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT năm 2021 của ĐHQGHN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT năm 2021 của ĐHQGHN

Trung tâm Khảo thí, ĐHQGHN công bố đề tham khảo kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT năm 2021. Theo đó, đề thi gồm 150 câu hỏi trắc nghiệm, trong đó có 18 câu hỏi dạng điền đáp án, được thực hiện trong vòng 195 phút.

Đề thi gồm 3 phần: Tư duy định lượng: 50 câu hỏi – 75 phút; Tư duy định tính: 50 câu hỏi – 60 phút; Khoa học: 50 câu hỏi – 60 phút.

Đề thi tham khảo

Phiếu trả lời

Dưới đây là một số ảnh chụp màn hình minh họa cho đề thi mẫu và phiếu trả lời:

Theo VNU