TUẦN 38, NĂM HỌC 2020-2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 38, NĂM HỌC 2020-2021

Từ ngày 15/03/2021 đến ngày 21/03/2021

THỨ HAI, 15/03/2021

 

8:00 – 9:30, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

10:00 – 11:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng họp nhóm chuyên gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án Quảng Ninh.

Thành phần tham dự: thành viên Đề án theo Quyết định số 396/QĐ-ĐHNN ngày 22/02/2021 của Hiệu trưởng.

10:00 – 11:30, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh họp Ban truyền thông tuyển sinh sau đại học năm 2021.

Thành phần tham dự: các thành viên theo quyết định số 438/QĐ-ĐHNN ngày 05/3/2021 của Hiệu trưởng.

13:30 – 14:30, tại B3

PHT. Hà Lê Kim Anh họp nhóm xây dựng khóa học “Design your life”.

14:30 – 16:00, tại B3

PHT. Hà Lê Kim Anh họp nhóm giảng viên xây dựng môn học mới “Trí tuệ cảm xúc và giao tiếp xã hội”.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Tạ Nhật Ánh (BM.TL-GD), Lê Thùy Lân (K.SPTA), Nguyễn Thị Hợp (K.TA).

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc nhóm tự viết báo cáo Tự đánh giá Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa, Trần Thị Hoa Anh, Phạm Minh Trang (P.TCCB), Nguyễn Đoàn Phượng, Cao Văn Đông (P.HCTH), Phạm Văn Kim, Nguyễn Thanh Nga (P.QT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Ninh Bắc, Lê Thị Huyền Trang (TT.ĐBCL), Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH), Lưu Mạnh Kiên (HTPT), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Đỗ Hoàng Ngân, Trần Thị Hoàng Anh (P.KHCN)

THỨ BA, 16/03/2021

 

8:00 – 10:30, tại P.410, A1

Ban Giám hiệu họp chuẩn bị tổ chức Hội thảo quốc gia UNC2021.

Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ P.KHCN, các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Lệ Thủy, Đào Quang Trung (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Nguyễn Thị Ngọc Anh, Hoàng Thị Mai Phương (ĐTN), Nguyễn Thị Thu Trang (P.ĐT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT).  

10:30 – 12:00, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh họp chuẩn bị công tác tổ chức tập huấn cán bộ Đoàn thanh niên, Hội sinh viên.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN), Nguyễn Thị Thu Dung (P.KHCN) và các giảng viên được mời.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng họp về việc tổ chức các kỳ thi ĐGNL tiếng Nhật.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Đào Thị Nga My, Thân Thị Kim Tuyến (K.NN&VH Nhật), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC).

14:00 – 17:00, tại P.509, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh tham gia tập huấn cho giảng viên về bài giảng điện tử bậc sau đại học.

Thành phần tham dự: ông Khoa Anh Việt (TT.CNTT-TT&HL), lãnh đạo và chuyên viên phụ trách khoa SĐH, các giảng viên tham dự.

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ nhất mạng lưới Cựu sinh viên ULIS.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (HĐ HVPT&PT), Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Thị Như Anh (P.CT&CTHSSV), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN).

18:00 – 20:00, tại HT Vũ Đình Liên

PHT. Hà Lê Kim Anh dự khai giảng khóa Nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ.

Thành phần tham dự: bà Trần Thị Lan Anh (Khoa SPTA), toàn thể cán bộ Phòng ĐT, toàn thể giảng viên Bộ môn TLGD và sinh viên đã đăng ký.

THỨ TƯ, 17/03/2021

 

8:00 – 10:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp chuẩn bị cho kỳ thi thử vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021 (đợt 1, ngày 28/3/2021).

Thành phần tham dự: Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 THPT CNN năm 2021 theo Quyết định số 368/QĐ-ĐHNN ngày 05/02/2021 của Hiệu trưởng; ông Nguyễn Văn Sơn (TT. PTNL).

10:30 – 11:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng tiếp Giám đốc Korea Foundation.

Thành phần tham dự: Ban chủ nhiệm Khoa NN&VH Hàn Quốc, ông Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT).

14:00 – 17:00, tại P.509, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh tham gia tập huấn cho giảng viên về bài giảng điện tử bậc sau đại học.

Thành phần tham dự: ông Khoa Anh Việt (TT.CNTT-TT&HL), lãnh đạo và chuyên viên phụ trách khoa SĐH, các giảng viên tham dự.

15:00 – 17:00, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh họp với Văn phòng Học bổng Giáo dục Quốc tế (Văn phòng đại diện trường Đại học KHKT ChienHsin) về việc tổ chức sinh viên thực tập tại nước ngoài.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Vũ Văn Hải, Trần Thị Khánh Vân, Phạm Thu Hiền (P.CT&CTHSSV), Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT).

THỨ NĂM, 18/03/2021

 

9:30, tại ĐHQGHN

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự Lễ bế mạc Khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp vụ.

14:00 – 15:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với nhóm NCKH thuộc đề tài quỹ KHCN Nafosted.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Tạ Nhật Ánh, Đào Thị Diệu Linh (BM.TLGD) và khách mời.

15:00 – 17:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Khoa ĐT&BDNN về thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2021.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Hoa Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Đặng Ngọc Sinh, Đỗ Tuấn Long (K.ĐT&BDNN).

17:30 – 20:00, tại HT Vũ Đình Liên

Ban Giám hiệu dự Hội nghị khối trưởng, lớp trưởng, cán bộ Đoàn Hội chủ chốt.

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng ĐT, Phòng CT&CTHSSV, Phòng KHTC, Phòng QT, Phòng TT&PC, Phòng HCTH, Trung tâm CNTT-TT&HL, Trung tâm PTNL, ĐTN-HSV, BCN và chuyên viên các khoa đào tạo chính quy.

THỨ SÁU, 19/03/2021

 

8:00 – 8:30, tại P.301, A1

Ban Giám hiệu họp Thường vụ Đảng ủy Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: bà Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB)

8:30 – 10:30, tại P.301, A1

Ban Giám hiệu họp Đảng ủy Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: các đồng chí Đảng ủy viên.

8:30, tại HT tầng 1,

ULIS Sunwah

PHT. Hà Lê Kim Anh dự lễ tốt nghiệp lớp Thạc sỹ liên kết SNHU khóa 28-29.

Thành phần tham dự: trưởng các đơn vị, lãnh đạo và chuyên viên khoa SĐH, học viên tốt nghiệp.

10:30 – 11:30, tại P.201, A1

 

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về quy hoạch 1/500 Trường ĐHNN tại Hòa Lạc.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT) và khách mời.

THỨ BẢY, 20/03/2021

 

 

 

CHỦ NHẬT, 21/03/2021

 

 

 

                                                                                         THÔNG BÁO-NHẮC VIỆC

  1. Từ ngày 16/03/2020 đến ngày 19/03/2020, tại các đơn vị: Phòng TCCB làm việc với các Trưởng đơn vị đào tạo về việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giảng viên.