Đại hội Chi bộ Phòng TCCB-KHTC-TT&PC nhiệm kỳ 2022-2025 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại hội Chi bộ Phòng TCCB-KHTC-TT&PC nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày 15/9/2022 đã diễn ra Đại hội Chi bộ Phòng Tổ chức Cán bộ – Kế hoạch – Tài chính – Thanh tra & Pháp chế, nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội được tổ chức nhằm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022-2025; Kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; Bầu Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Tham dự hội nghị có đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy và toàn thể Đảng viên chi bộ.

Tại đại hội, đồng chí Lê Thị Khánh Trang đã thay mặt Chi bộ Phòng TCCB-KHTC-TT&PC trình bày Báo cáo chính trị tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022-2025. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ về chính trị tư tưởng, lãnh đạo công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo công đoàn… Chi bộ Phòng TCCB-KHTC-TT&PC đã thực hiện được những mục tiêu Nghị quyết đề ra. Các Đảng viên luôn đoàn kết nhất trí, quyết tâm xây dựng Chi bộ ngày càng phát triển.

Trong nhiệm kỳ 2022-2025, tập thể Chi bộ Phòng TCCB-KHTC-TT&PC phấn đấu đạt mục tiêu: Tích cực phát huy những thành tích đã đạt được; Chỉ đạo để Đảng viên phát huy tinh thần tự chủ, tự giác trong việc học tập quán triệt nghị quyết Đảng; chủ động hoàn thành các nhiệm vụ của Nhà trường; Từng Đảng viên phải là tấm gương tiêu biểu, gương mẫu, đi đầu trong công tác và các hoạt động khác, làm gương không chỉ trong Nhà trường mà còn ngay cả trong khu phố và trong các mối quan hệ xã hội…

Thay mặt Chi ủy, đồng chí Dương Quỳnh Hoa đã trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022. Báo cáo đã nêu rõ những ưu điểm và hạn chế của Chi ủy đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Chi ủy. Bên cạnh đó, báo cáo cũng đưa ra các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ tới.


Trong phần thảo luận, nhiều ý kiến góp ý cho báo cáo chính trị trên đã được các Đảng viên đưa ra.

Thông qua bầu cử, Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy mới gồm 3 đồng chí; trong đó, đồng chí Lê Thị Khánh Trang giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Thành Công giữ chức Phó Bí thư. 

Theo Hướng dẫn của Đảng ủy Trường, các Chi bộ trực thuộc sẽ tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 trong hết tuần này.

Một số hình ảnh khác: 

ULIS Media