Đại hội Chi bộ Phòng HCTH – HT&PT nhiệm kỳ 2022 – 2025 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại hội Chi bộ Phòng HCTH – HT&PT nhiệm kỳ 2022 – 2025

Ngày 13/9/2022 đã diễn ra Đại hội Chi bộ Phòng HCTH – HT&PT, nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội được tổ chức nhằm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022-2025; Kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; Bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Tham dự hội nghị có đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy và toàn thể Đảng viên chi bộ.

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Đoàn Phượng đã thay mặt Chi bộ trình bày báo cáo chính trị tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022-2025. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ về chính trị tư tưởng, lãnh đạo công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo công đoàn… Chi bộ Phòng HCTH – HT&PT đã thực hiện được những mục tiêu Nghị quyết đề ra. Các Đảng viên luôn đoàn kết nhất trí, quyết tâm xây dựng Chi bộ ngày càng phát triển.

Trong nhiệm kỳ 2022-2025, tập thể Chi bộ phấn đấu đạt mục tiêu: Tích cực phát huy những thành tích đã đạt được; Chỉ đạo để Đảng viên phát huy tinh thần tự chủ, tự giác trong việc học tập quán triệt nghị quyết Đảng; chủ động hoàn thành các nhiệm vụ của Nhà trường giao phó; Mỗi Đảng viên phải là tấm gương tiêu biểu, gương mẫu, đi đầu trong công tác và các hoạt động khác, làm gương không chỉ trong Nhà trường mà còn ngay cả trong khu phố và trong các mối quan hệ xã hội…

Thay mặt Chi ủy, đồng chí Đỗ Minh Hoàng đã trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022. Báo cáo đã nêu rõ những ưu điểm và hạn chế của Chi ủy đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Chi ủy. Bên cạnh đó, báo cáo cũng đưa ra các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ tới.

Trong phần thảo luận, nhiều ý kiến góp ý cho báo cáo chính trị trên đã được các Đảng viên đưa ra.

Thông qua bầu cử, Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy mới gồm 3 đồng chí; trong đó, đồng chí Nguyễn Đoàn Phượng giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Lưu Mạnh Kiên giữ chức Phó Bí thư.

Thay mặt Đảng ủy Nhà trường, đồng chí Đỗ Tuấn Minh đánh giá cao hoạt động của Chi bộ Phòng HCTH – HT&PT trong nhiệm kỳ. Chi bộ đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết để triển khai nhiệm vụ, hoàn thành các chỉ tiêu. Đồng chí gửi lời nhắn nhủ đến Ban Chi ủy và Chi bộ hãy phát huy năng lực, phải luôn có ý thức đổi mới phát triển và chú trọng hơn nữa vào các hoạt động chuyên môn của từng cá nhân trong chi bộ.

Theo Hướng dẫn của Đảng ủy Trường, các Chi bộ trực thuộc sẽ tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 trong hết tuần này.

ULIS Media