Clip giới thiệu sách ngoại văn tham khảo – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Clip giới thiệu sách ngoại văn tham khảo

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đang phát động cuộc thi giới thiệu sách ngoại văn tham khảo dành cho sinh viên. Nhà trường trân trọng gửi đến các em các clip giới thiệu tham khảo:

  1. Clip giới thiệu tiếng Anh về cuốn sách “The Great Gatsby” của tác giả F. Scott Fitzgerald với sự tham gia của thầy Dương Lê Đức Minh (Khoa NN&VH CNNTA)

2. Clip giới thiệu tiếng Việt về cuốn sách “The Picture of Dorian Gray” của tác giả Oscar Wilde với sự tham gia của cô Văn Thị Thanh Bình (Khoa NN&VH CNNTA)

Bài giới thiệu có tham khảo bản review của The Guardian.