tham khảo – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: tham khảo

Bài viết tham khảo bản tiếng Việt (Cuộc thi Book Review)

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đang phát động cuộc thi giới thiệu sách ngoại văn tham khảo dành cho sinh viên. Nhà trường trân trọng gửi đến các em bài viết giới thiệu tham khảo bản tiếng Việt về cuốn sách “The Picture of Dorian Gray” của tác giả Oscar Wilde với bài dịch của cô Văn Thị Thanh Bình (Khoa NN&VH CNNTA).