(Clip 6) Design thinking là gì? Cách áp dụng – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

(Clip 6) Design thinking là gì? Cách áp dụng

Video được cắt từ clip đổi mới hoạt động giảng dạy đại học ngày 9/7/2019