(Clip 2) Tọa đàm: Hồ sơ thực tập – Giá trị thương hiệu của sinh viên – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

(Clip 2) Tọa đàm: Hồ sơ thực tập – Giá trị thương hiệu của sinh viên

Hướng dẫn cách xây dựng hồ sơ thực tập “Đầy đủ – Đơn giản – Của riêng bạn” (Phần 1)