20192020.tuan38 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20192020.tuan38

Hội nghị giao ban công tác Quý I/2020

Ngày 13/3/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác Quý I/2020. Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Xuân Long, Ngô Minh Thủy,

Giới thiệu môn học Toàn cầu hoá

“Toàn cầu hóa và ảnh hưởng của nó lên các xã hội đương đại” (sau đây gọi tắt là Toàn cầu hóa), mã số ENG3075, là học phần bắt buộc dành cho sinh viên định hướng Quốc tế học ngành Ngôn ngữ Anh, được giảng