(Clip 2) Chia sẻ của tiến sĩ Đào Thị Diệu Linh – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

(Clip 2) Chia sẻ của tiến sĩ Đào Thị Diệu Linh

Video được cắt từ clip đổi mới hoạt động giảng dạy đại học ngày 9/7/2019