(Clip 1) Thông tin chung về tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội