(Video) Bản tin quý 2.2022 của Trường ĐHNN, ĐHQGHN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội